U bevindt zich hier: Mantelzorg | Links

Links Mantelzorg

 
 

Mantelzorg bijeenkomsten
- Bijeenkomsten Mantelzorgers in gesprek vitis Welzijn (zie nieuwsbrief vitis)
Mantelzorg Inloop Westland, iedere woensdag van 10.00 tot 14.00 uur en elke 2e woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur
Alzheimercafé
Café DoodGewoon
Inloophuis Carma, de ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten.

Trainingen
MEE, trainingen, cursussen, ontmoetingsgroepen 
Werken aan weerbaarheid; cursussen, trainingen en lotgenotencontact  
KOPP training DOEL Preventie


Wijkverpleging/ Huishoudelijke hulp/ casemanagement
Pieter van Foreest   
Careyn
Buurtzorg
Pallia
Tzorg
Hoek Helpt
Meer organisaties huishoudelijke hulp


Begeleiding
MEE
Middin
Pieter van Foreest
Careyn
Pallia
GGZ Delfland
Impegno


Praten helpt! Echt praten over moeilijke onderwerpen
- Mantelzorg Inloop Westland; iedere woensdag van 10.00 tot 14.00 uur en elke 2e woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur 
- www.familiegesprekken.nl, verschillende praatpakketten om te praten over ziek zijn met kinderen, pubers en partners
- www.naasteninbeeld.nl/doeboek, een doe-boek voor kinderen met een zieke papa of mama
- www.opkoersonline.nl, een online cursus voor jongeren met een chronische aandoening, hun ouders en broers en zussen.
- www.familiegesprekken.nl, het Familie Gesprek; een uitnodiging om te praten over later.
- www.naasteninkracht.nl, tips en handvatten voor naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid.
- www.ikwilmetjepraten.nu, in gesprek gaan over de laatste fase van het leven.

Informatief

Netwerk palliatieve zorg   
Sociaal kernteam 
Alzheimer Nederland 

CIZ, centrum indicatiestelling zorg. Stelt indicaties voor zorg met verblijf vanuit de Wet Langdurige Zorg.
WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor de aanvraag van huishoudelijke hulp, vervoer, begeleiding, aanpassingen in de woning etc.
Mantelzorgscan
Vegro thuiszorgwinkel in Naaldwijk voor huur/ uitleen van hulpmiddelen
Mantelzorgwoning
Mezzo
Zorgbelang
Gemeente Westland
Mantelzorgwaardering

- Tips voor het Keukentafelgesprek (Zuster Jansen, particuliere thuiszorgorganisatie) 
Informatie en overzicht aanbieders van personenalarmering voor thuis en onderweg

Kennisdossier Mantelzorg en Aansprakelijkheid 

Digitaal
Domotica en zorgrobots. Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis. Hierdoor kunnen mensen langer veilig thuis wonen. Domotica kan je als mantelzorger helpen in je zorgtaken en het kan een gevoel van ongerustheid verminderen. 
Websites en apps voor het delen van de zorg

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws