U bevindt zich hier: Vitis | Organisatie | Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Vitis Welzijn

 
 

Nieuwe Wet Klokkenluidersregeling

De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Hierin is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden.

Voor wie?
De klokkenluiderswet geldt voor werknemers en werkgevers. Dat zijn echter ruime begrippen. Deze wet is ook van toepassing op vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs.

Waarover?
Een werknemer/vrijwilliger kan een melding doen als hij denkt dat er sprake is van een misstand binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook een melding doen over misstand bij een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen, kan niet.

Waar de melding betrekking op moet hebben
Een melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang:

  • schending van een wettelijk voorschrift
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • gevaar voor de veiligheid van personen
  • gevaar voor de aantasting van het milieu
  • gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

 

Verbod op benadeling van de werknemer
De werkgever mag de werknemer/vrijwilliger niet benadelen omdat hij een melding gedaan heeft. De werknemer moet de melding wel op de juiste manier gedaan hebben. Benadeling kan zijn ontslag, maar ook overplaatsing tegen je zin, het weigeren van een promotie of pesten. 


Recht op advies
Een werknemer kan bij het Huis voor Klokkenluiders advies krijgen als hij een misstand vermoedt die werkgerelateerd is. Het advies is gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk.

 

Eerst intern melden
Heeft u het idee dat er iets mis is op uw werk? Kaart dat dan eerst intern aan. In de wet staat dat u éérst intern een melding moet doen, voordat u verdere stappen onderneemt. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat een externe instantie u niet verder kan helpen met het onderzoeken van de situatie. In de Klokkenluidersregeling kunt u lezen bij wie u intern een melding moet doen, en wat de vervolgstappen zijn.

 


 Klokkenluidersregeling Vitis Welzijn    

                                                                                                                                   
Bron: Wet Huis voor Klokkenluiders:https://huisvoorklokkenluiders.nl/

Burgemeester Bouke Arends star... 11-sep-2019    Maandag 9 september gaf burgemeester Bouke Arends de aftrap ... Lees verder 
  Meer nieuws